Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Banyoles

Pl. dels Estudis, 2
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972574467
Fax:
museudarder@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem al Museu Darder i descobrim l'estany


Descripció breu:

A través de dinàmiques de descoberta, jocs i activitats adequats per a cada grup d'edat, coneixerem un equipament cultural emblemàtic de la ciutat de Banyoles i descobrirem la sorprenent col·lecció de ciències naturals que conté. Es pot fer la visita a tot el museu o escollir només un dels espais: l'Espai Darder o l'Espai d'Interpretació de l'Estany.


Lloc o equipament:

Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Sí

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat:

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Ser conscient de la diversitat d'espècies animals i la varietat de les seves procedències. - Reflexionar sobre les repercussions de les accions humanes en el medi natural. - Conèixer el procés de formació de l'estany de Banyoles i descobrir-ne les particularitats. - Sensibilitzar en la significació ecològica, social i cultural d'aquest territori, així com en les problemàtiques ambientals i la necessitat de protecció. - Conèixer l'evolució del coneixement i de l'estudi de les ciències naturals.


Descripció de l'activitat:

Segons el nivell educatiu i a través de diversos recursos i dinàmiques (titelles, jocs, enigmes, jocs de rol, dinàmiques, etc.), es realitza un itinerari per les sales del museu, on es descobreix la col·lecció d'animals naturalitzats que Francesc Darder va donar a la ciutat i les diferents tècniques d'estudi de les ciències naturals al llarg del temps. A l'Espai Estany s'expliquen l'origen i la formació de l'estany i dels estanyols, les característiques de la conca lacustre de Banyoles, els carsts, el travertí, la fauna i la flora, i, finalment, la pressió de l'home a l'estany.


Materials utilitzats:

S'utilitzen diversos materials segons el nivell educatiu: làmines amb imatges, elements de disfressa, mostres, fitxes de recollida de dades, titelles, petits experiments amb roques, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura als professors responsables del grup un qüestionari per valorar l'activitat. També es té en compte la valoració dels educadors que duen a terme l'activitat.


Observacions: