Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

L'Aula de Natura de l'Estany


Descripció breu:

L'experimentació, la manipulació, la interpretació i la deducció seran les eines que ens permetran fer una descoberta activa i pràctica dels fenòmens naturals. Es tracta d'activitats temàtiques estructurades per nivells que aporten un punt de vista diferent en l'estudi de la natura i, més en concret, de l'estany de Banyoles i els seus habitants.


Lloc o equipament:

Aula de Natura de l'Estany de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2-3 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Potenciar l'observació, la deducció i la interpretació per descobrir els fenòmens naturals, els éssers vius i les relacions que s'estableixen en la natura en general i més concretament en la conca lacustre de Banyoles. Utilitzar diferents temàtiques (color, forma, habitacles, adaptacions, moviment) com a fil conductor de la descoberta de les principals característiques i particularitats (socials i sobretot naturals) de la zona. Gaudir de les descobertes pròpies i dels aprenentatges a través de l'experiència vivencial.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consta d'una unitat didàctica per al mestre que inclou: objectius didàctics i continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals). Programes a escollir segons la temàtica que es vol treballar:
El color: racó dels tints naturals, experiències amb el color, escala cromàtica de fulles, la màgia dels colors i joc del camuflatge. La forma: exemples i funcions de la forma a la natura, i experimentació amb prototips i materials reals. Els habitacles: exposició d'habitacles, joc del panell giratori dels animals, joc «Ocell camallarga fa el niu», construcció de caus i nius, i joc «Endevina on, com, què». Les adaptacions: racons rotatius d'adaptacions dels éssers vius, joc «Jo m'adapto» i experimentació sobre com són les potes i els becs. El moviment: el pèndol artista, joc dels desplaçaments dels animals, experimentació «Les plantes es mouen», jocs amb ones i experimentació amb simuladors de vent, aigua, terratrèmol i tornado.


Materials utilitzats:

Capsa de tints naturals, fulles plastificades, maleta de la màgia dels colors, materials per als experiments amb color, roba de colors, imatges d'animals camuflats, maquillatge, exemples i prototips de forma a la natura, mostres de caus i nius, targetes d'animals, panell giratori, imatges diverses, maleta de les adaptacions, pèndol d'artista, pilota, punter, llauna mirall, caixa, aigua, ventilador, fusta, tap de suro, terrossos de sucre, caixa de simulació de l'escorça terrestre, simulador de tromba d'aigua, maleta de la vegetació, imatges d'animals i diversos elements quotidians.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Es recomana dur a terme l'activitat en un sol grup classe.