Aquest quadern, escrit per tres persones nascudes i residents a Sant Julià de Ramis, vol ser un recull dels trets més destacables d'aquest poble, situat al nord del Gironès. Des d'un punt de vista històric, comença per la prehistòria i arriba als nostres dies. També inclou aspectes vinculats a l'entorn natural, la vida social, les activitats econòmiques i els equipaments i serveis actuals de Sant Julià de Ramis, entre molts altres temes.