Els quatre elements i les arrels del menjar: els oficis de la terra, el mar, el bosc i la muntanya a la regió de Girona

Any de publicació
1999
Número pàgines
256
ISBN
84-86812-97-6

Aquest és un llibre ben inusual. Perquè, ben mirat, no és només un llibre de cuina, sinó que és, sobretot, "la crònica d'un temps, d'una terra, d'uns oficis i d'uns valors." Per poder posar al descobert "les arrels profundes del menjar", Fàbrega ens fa travessar quatre espais -terra, mar, muntanya i bosc- ens en presenta els elements bàsics -terra, aigua, aire i foc- i ens hi parla de quatre oficis característics: pagès, pescador, pastor i carboner.