Papers de butxaca

Any de publicació
1986
Número pàgines
283
ISBN
84-505-4564-1

Aquest llibre conté una tria de les notes publicades a la secció "Papers de Butxaca" del setmanari "Presència" des del 19 de desembre de 1982 fins al 30 de juny de 1985, completades excepcionalment amb algunes de les escrites per a la secció del mateix títol de la "Revista de Girona" entre el 30 de setembre de 1985 i el 31 d'agost de 1986. Aquests textos es presenten ara agrupats en capítols d'una certa homogeneïtat temàtica, sense tenir en compte, en la majoria dels casos, l'ordre cronològic de la seva aparició periodística. A l'epíleg, es reprodueixen fragments d'una conferència donada per l'autor a l'Auditori de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, a la capital del Vallès Occidental, el dia 23 de novembre de 1983.