Història de la Garrotxa

Any de publicació
2008
Número pàgines
1148
ISBN
978-84-96747-26-5
Preu
36 €

En el present volum es descriu el lent procés que ha conduït a la creació de la realitat actual de la Garrotxa, la formació d'una identitat real i palpable. La voluntat d'aquest llibre és la de convertir-se en un referent historiogràfic, incorporant elements i disciplines diverses que el fan útil per a la majoria de les àrees del saber i la cultura: la geografia, l'arqueologia, l'economia, la literatura, l'urbanisme, la història de l'art i la història. El volum s'estructura en tres grans apartats: la redacció, una antologia de materials i documents originals i un ampli recull bibliogràfic comentat.