Finalitat

La finalitat principal del programa és fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural entre els joves, amb el convenciment que l'educació és el millor aval per a la defensa del llegat cultural. De la mateixa manera, mitjançant la interpretació preparada per als professionals dels diferents espais, es vol aconseguir que els escolars assimilin el patrimoni com a propi i en desenvolupin la identitat cultural.