Diputació de Girona

Presentació

El programa de patrimoni cultural i educació, "Indika", s'emmarca en el servei de programes pedagògics de la Diputació de Girona, amb l'oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d'aquest territori. Amb aquest programa es vol materialitzar l'aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a la seva formació en l'àmbit concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilitat envers aquest tipus de patrimoni.

Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088