Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El molí de les Abadesses


Descripció breu:

Visita a l'ecomuseu el Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses, antic molí fariner rehabilitat com a centre d'interpretació dels molins hidràulics. Durant l'activitat, s'explica el funcionament d'un molí hidràulic, les feines del camp i la vida del moliner a través dels elements propis d'un molí fariner, maquetes, plafons i audiovisuals.


Lloc o equipament:

Ecomuseu El Molí Petit, centre d'interpretació dels molins hidràulics (Sant Joan de les Abadesses)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer el funcionament d'un molí fariner hidràulic d'origen medieval i les relacions socials i econòmiques que s'hi duien a terme. Revalorar el Molí Petit com un dels edificis històrics més antics i singulars de la vila. Donar a conèixer les feines del camp relacionades amb el conreu dels cereals des d'un vessant etnològic.


Descripció de l'activitat:

A partir de l'observació d'un audiovisual i la posterior visita per les diferents estances del Molí Petit, s'explica l'origen i el funcionament del molí fariner, tot observant-ne les diferents parts, i la vida del moliner. Després es fa un recorregut pels voltants per conèixer el canal i la bassa que, respectivament, canalitzen i emmagatzemen l'aigua abans de passar per la roda hidràulica. Segons el nivell educatiu, també es fan alguns càlculs de caire més tecnològic.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Elements interiors i exteriors propis d'un molí fariner, maquetes i plafons didàctics, un recull d'eines del camp i audiovisual sobre el Molí Petit.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa dels alumnes durant l'activitat i del dossier de seguiment, es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius.


Observacions:

El preu inclou l'entrada a l'Ecomuseu del Molí Petit.