Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El joc de la Catedral i Sant Feliu


Descripció breu:

Què hi ha dins d'una catedral? Quina forma té el claustre? D'on sortien les mosques de Sant Narcís? Mitjançant un joc de preguntes i imatges despertem la curiositat de l'alumnat i fomentem la descoberta de la Catedral i de Sant Feliu.


Lloc o equipament:

Catedral de Santa Maria i basílica de Sant Feliu, Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Fomentar la imaginació i dialogar sobre els coneixements.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada a la Catedral i Sant Feliu, amb un joc de preguntes adaptat a cada cicle de primària, per tal de descobrir-ne la història.


Materials utilitzats:

Fitxes amb imatges i qüestions per respondre.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

És una visita molt indicada per a primària per observar el patrimoni en l'entorn original i fomentar el diàleg i la interacció fora de l'aula.