Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El color a les obres d'art


Descripció breu:

Visita al Museu per tal d'observar amb atenció unes obres en concret i descobrir els paisatges, les formes, els colors, les textures. A partir d'aquesta observació i a través del joc, treballarem les característiques i les qualitats dels colors: primaris, secundaris i complementaris. Constatarem també que cada pintor els utilitza creant un llenguatge i estil propis. Descobrirem la importància de la llum i els jocs d'il·lusions òptiques que poden generar els colors, quin efecte ens produeixen, com ens fa sentir el tractament del paisatge garrotxí.


Lloc o equipament:

Museu de la Garrotxa, espai pedagògic del Museu de la Garrotxa.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir el color: sensacions, sentiments, estat d'ànim... Què ens transmet el color? Quin és el seu missatge? 2. Conèixer els colors primaris: quins són?, per què en diem "primaris"? 3. Descobrir les qualitats dels colors primaris i els colors secundaris. 4. Conèixer el color a través dels diferents conceptes: càlids, freds, complementaris, contrastos, harmonia... 5. Veure les peculiaritats dels colors i el seu ús en les diferents obres pictòriques. 6. Descobrir com els pintors juguen amb la llum i les il·lusions òptiques a partir del color.


Descripció de l'activitat:

Visita d'algunes de les sales permanents del Museu de la Garrotxa. A través d'aquesta visita observarem diferents quadres i descobrirem a través d'un joc d'evocacions les característiques i les qualitats dels colors primaris i secundaris. Constatarem també que cada pintor els utilitza creant un llenguatge i un estil propis. Descobrirem la importància de la llum i els jocs d'il·lusions òptiques que poden generar els colors. Es portarà a terme un taller en què s'experimentarà a través de diferents tècniques pictòriques amb els coneixements adquirits al llarg de la visita. Experimentarem a través de la construcció del mateix paisatge.


Materials utilitzats:

Paper d'aquarel·la, aquarel·les, pinzells, llapis, guixos, goma, suports, informació suplementària impresa sobre autors i la roda dels colors. També material divers sobre il·lusions visuals.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions:

La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem donar-los. No es pretén ensenyar totes les obres ni totes les sales del Museu en una sola visita, sinó centrar l'observació i el treball en unes obres concretes. Competències: lingüístiques i audiovisuals; artístiques i culturals; d'aprendre a aprendre; d'autonomia i iniciativa personal; de coneixement i interacció amb el món físic; social i ciutadana.