Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El dia a dia dels soldats


Descripció breu:

Què faríeu si fóssiu soldats, tot un dia al castell de la Trinitat? En temps de pau, el castell allotjava 150 soldats. Parlarem de la vida quotidiana als segles XVI i XVII. Sabrem què feien, com vivien i quina era la distribució dels espais del castell; com canviava en temps de guerra i com es defensaven els soldats.


Lloc o equipament:

El castell de la Trinitat


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre per què es va construir el castell de la Trinitat i a què respon la seva ubicació al golf de Roses. Saber com vivien els soldats que ocupaven el castell de la Trinitat durant els segles XVI i XVII, com es distribuïen els espais i com era el seu dia a dia.


Descripció de l'activitat:

Per saber com vivien els soldats que ocupaven el castell de la Trinitat durant els segles XVI i XVII, visitem les restes dels espais que se'n conserven, com la cuina, la cisterna, la plataforma d'artilleria, el revellí, la latrina i la porta principal. Expliquem quina utilitat tenien aquests espais i dividim el grup classe en 6 subgrups. Cada subgrup haurà d'escriure un breu rodolí explicant la funció de l'espai que triïn. Es fa una fotografia del subgrup amb l'espai triat, i amb totes les fotografies i rodolins es crea una auca que s'envia posteriorment a l'escola.


Materials utilitzats:

Làmines explicatives, fitxes per omplir, llapis i iPad.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i per a l'educador que fa la visita.


Observacions:

Visita pensada per a educació primària, concretament per als cicles mitjà i superior, però adaptable al cicle inicial.