Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Cinema

C/Séquia, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972412777
Fax:

www.museudelcinema.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El cinema abans del cinema


Descripció breu:

Us proposem una visita guiada a l'exposició permanent, on descobrirem el fascinant món de les imatges en moviment i dels espectacles visuals que van fer possible la invenció del cinema. Gaudirem d'un viatge que ens durà a conèixer els precedents i els inicis del setè art guiats pels educadors, que combinaran les explicacions amb l'experimentació, així com l'observació d'audiovisuals i la manipulació d'interactius, que fan de la visita una experiència dinàmica i participativa.


Lloc o equipament:

Museu del Cinema.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer els aspectes i els conceptes bàsics de l'evolució de la imatge fixa fins a la imatge en moviment. 2. Identificar els espectacles audiovisuals anteriors a l'aparició del cinema. 3. Posar en valor el patrimoni cultural cinematogràfic per conèixer el passat i entendre i valorar el present. 4. Aprendre a respectar el patrimoni cultural del Museu.


Descripció de l'activitat:

Es tracta d'una visita guiada a l'exposició permanent del Museu del Cinema, en què es fa un recorregut històric que permet conèixer els diferents espectacles vinculats a la fascinació que sentim els humans per la imatge i la necessitat de narrar històries. Recorrem el Museu amb una visita, adaptada a cada nivell educatiu, pels espectacles d'ombres i de llanterna màgica, mirant el món per un forat, captant la realitat amb la fotografia, veient dibuixos animats amb les joguines òptiques, fotografies en moviment i projecció d'imatges reals i fantàstiques sobre una pantalla. Es tracta d'un recorregut que té una metodologia mixta, que combina la instrucció de l'educadora, l'experimentació amb els aparells i el raonament promogut per les preguntes que fa l'educadora als infants i joves.


Materials utilitzats:

Exposició permanent del Museu, amb interactius i audiovisuals, i material com ara una petita cambra fosca o cel·luloide per acabar de completar-ne la comprensió.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al responsable del grup i als alumnes participants en què podran avaluar directament la tasca de l'educador/a, els recursos utilitzats, el grau de satisfacció i l'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

El recorregut i el contingut estan adaptats a l'edat dels alumnes i als seus coneixements previs. El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes. Si el grup és inferior a aquest nombre de participants, el centre haurà d'assumir la diferència fins a arribar a cobrir aquest cost.