Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El monestir de Sant Joan de les Abadesses


Descripció breu:

Els alumnes aniran descobrint com és el monestir, per a què servia, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques i estils (romànic, gòtic i barroc). Es pot complementar amb una visita al Palau de l'Abadia, la residència dels abats.


Lloc o equipament:

Monestir de Sant Joan de les Abadesses i/o Palau de l'Abadia


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la important funció que va tenir el monestir de Sant Joan de les Abadesses en els orígens de la nació catalana. Identificar els elements arquitectònics i artístics presents al monestir i relacionar-los amb les diferents èpoques històriques i estils artístics.


Descripció de l'activitat:

Els alumnes aniran descobrint com és el monestir, per a què servia, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques i estils (romànic, gòtic i barroc). Es pot complementar amb una visita al Palau de l'Abadia, la residència dels abats.


Materials utilitzats:

Dossier adequat al nivell corresponent dels alumnes. Esquemes del monestir per facilitar les explicacions i la comprensió dels elements que es visiten.


Mecanismes d'avaluació:

A partir del dossier es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

El preu no inclou l'entrada al monestir, que és d'1 euro per alumne. Hi ha la possibilitat de visitar el Palau de l'Abadia, que té una entrada d'1,50 euros per alumne.