Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Joguet de Catalunya

C/ Sant Pere, 1
Figueres - Alt Empordà
Telèfon: 972504585
Fax: 000000000
info@mjc.cat
www.mjc.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El joc de la innocència? Elles boniques, ells valents


Descripció breu:

Simone de Beauvoir deia que «No es neix dona, sinó que s'aprèn a ser-ho». El mateix podem dir dels nens: «No neixen homes, sinó que aprenen a ser-ho». Com aprenem a ser nens o nenes sense que en siguem conscients? De quina manera, a través de la cultura i l'educació, es produeix aquest aprenentatge? En aquest recorregut pel museu, i posant-nos les ulleres de gènere, prendrem consciència de com s'ha produït la transmissió dels gèneres femení i masculí a partir de la història dels jocs i joguets.


Lloc o equipament:

Museu del Joguet de Catalunya


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.75 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.25 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Adquirir recursos per detectar els missatges dirigits a nens i nenes i prendre consciència de la construcció i la consolidació de les desigualtats produïdes a través dels jocs i els joguets. Interpel·lar sobre la manera d'interioritzar el rol sexual delimitat, en relació amb les funcions i els valors inherents al sexe de l'infant. Qüestionar el paper del sexisme en els joguets i com perjudica els nens i nenes. Posar en relleu com els jocs poden limitar les opcions, capacitats i possibilitats i induir a determinats comportaments en funció del sexe i no de la personalitat.


Descripció de l'activitat:

Aquesta visita guiada s'estructura en tres parts. En primer lloc, i prèviament a la visita, facilitarem al professorat un conjunt de recursos educatius amb perspectiva de gènere per tal que pugui treballar amb l'alumnat alguns conceptes relacionats amb la igualtat de gènere aplicats al joc i al joguet. A continuació, es farà una visita guiada al museu dirigida per una professional especialitzada en gènere. Finalment, s'obsequiarà els infants i el professorat amb un altre bloc de material educatiu per tal que l'alumnat consolidi coneixements i pugui reflexionar sobre els aspectes comentats al llarg de la visita.


Materials utilitzats:

Des del web del museu, es descarrega el "Kit per investigar joguets", amb les ulleres de gènere que s'hauran de posar per fer l'activitat. Durant l'activitat han d'omplir la fitxa amb els joguets que es consideren per a nens i els que es consideren per a nenes, juntament amb les seves reflexions particulars. També investigaran els rols i els espais dedicats als jocs que es consideren de nenes i els que es consideren de nens. Finalment, el joc de regal postvisita serà un recurs per continuar treballant a l'aula.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes adreçades al professorat i a l'alumnat. El joc postvisita servirà per consolidar coneixements i reflexionar a l'entorn d'aspectes tractats durant el recorregut al museu.


Observacions:

Preu de l'activitat: 3,75 euros (3,1 base + 0,65 IVA). Grups de fins a 17 alumnes: 93,77 (77,5 base + 16,27 IVA). Grups de més de 17 alumnes: 3,75 euros/alumne + entrada al museu a part.