Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El comte Arnau, llegenda i literatura


Descripció breu:

Activitat de descoberta del Centre d'Interpretació del Mite del Comte Arnau en què, a partir de la cançó popular, es treballen les dues vessants del mite, la llegendària i la literària. Es comença amb una activitat per situar els diferents fets històrics i llegendaris relacionats amb el comte, es canta la cançó i es vincula amb l'origen de la llegenda i, finalment, es relacionen els diferents escriptors que han escrit sobre el comte Arnau i com n'han interpretat la història.


Lloc o equipament:

Centre d'Interpretació del Mite del Comte Arnau (CIMCA), a Sant Joan de les Abadesses.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Entendre com un personatge històric com el comte Arnau esdevé llegenda i quina funció té en la societat. 2. Identificar indrets relacionats amb la llegenda del comte Arnau. 3. Relacionar la figura literària del comte Arnau amb les interpretacions de diferents autors.


Descripció de l'activitat:

Activitat de descoberta del Centre d'Interpretació del Mite del Comte Arnau en què, a partir de la cançó popular, es treballen les dues vessants del mite, la llegendària i la literària. Es comença amb una activitat per situar els diferents fets històrics i llegendaris relacionats amb el comte, es canta la cançó i es vincula amb l'origen de la llegenda i, finalment, es relacionen els diferents escriptors que han escrit sobre el comte Arnau i com n'han interpretat la història.


Materials utilitzats:

Fris cronològic amb els fets històrics i llegendaris, mapes i dossier per al seguiment de l'activitat adequats al nivell educatiu.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa de l'alumnat es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat, així com de la resolució del dossier.


Observacions:

L'activitat no inclou l'entrada al CIMCA, que és d'1,50 euros per alumne/a.