Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El camí dels sentits


Descripció breu:

Activitat de descoberta en la qual s'observen diverses plantes a través dels sentits. Es fa un itinerari adaptat als més menuts a través del qual es va descobrint el món vegetal amb l'ajuda dels materials que el guia porta a la bossa màgica.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Facilitar la interacció dels infants amb el medi natural. 2. Utilitzar els sentits per descobrir l'entorn que ens envolta. 3. Promoure la curiositat i la relació amb la natura. 4. Observar, viure i veure en directe el món natural. 5. Experimentar i manipular materials orgànics (plantar una planta). 6. Posar en valor el patrimoni natural i cultural.


Descripció de l'activitat:

Els infants es relacionen amb l'entorn natural del jardí botànic Marimurtra a partir dels sentits i descobreixen el món de les plantes a través de la vista, l'olfacte, el tacte, el gust i l'oïda mentre segueixen un itinerari pensat per als més menuts. En acabar el recorregut, es duu a terme una activitat manipulativa que consisteix a plantar una planta del jardí, que els alumnes s'enduen, per tenir-ne cura, a l'escola o a casa.


Materials utilitzats:

El guia de Marimurtra porta una bossa màgica amb recursos amagats que els alumnes aniran descobrint durant l'itinerari.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí.