Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a dibuixar al Museu d'Olot


Descripció breu:

Activitat participativa que entén el dibuix com a eina per a l'observació i d'apropament al món de l'art, i en la qual oferim el museu com un entorn privilegiat per practicar-la. Es tracta de descobrir el museu d'una manera molt més participativa i interactiva, a partir de l'observació i el contacte directe amb unes determinades obres. La proposta és que els alumnes facin un dibuix de l'obra escollida, al seu ritme, i que la puguin interpretar des de la seva pròpia experiència, les seves vivències, els seus gustos.


Lloc o equipament:

Exposició permanent del Museu de la Garrotxa i itinerari pels carrers de la ciutat d'Olot.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer què és un museu. 2. Descobrir eines, recursos, procediments i estratègies útils per dur a terme diverses creacions mitjançant el dibuix. 3. Descobrir conceptes bàsics sobre el dibuix que es puguin aplicar per tal que els alumnes desenvolupin la seva creativitat. 4. Experimentar i adoptar maneres noves de treballar. 5. Descobrir les possibilitats dels materials de dibuix. 6. Aprendre a observar i sintetitzar. 7. Aprendre a representar gràficament la realitat i les idees. 8. Descobrir el dibuix com una pràctica d'observació personal.


Descripció de l'activitat:

La idea és oferir una activitat de dibuix dins les mateixes instal·lacions del museu, en contacte directe amb les obres d'art, en la qual les obres de les sales d'exposició permanent són els models. De manera prèvia s'introdueix els alumnes a les diferents sales del museu per observar de manera atenta i compartida unes obres concretes. Expliquem als alumnes que dibuixarem al museu, sense presses ni pressions, de manera lliure i sense importar el nivell de cadascú. L'objectiu és gaudir de la visita al museu, gaudir de l'observació i dibuixar prenent com a referència una de les obres que ens envolten, ja sigui pintura o escultura.


Materials utilitzats:

Làmines de dibuix, llapis, goma, base de fusta de suport que facilita la realització del dibuix.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educador o educadora que fa la visita.


Observacions:

Treball previ a l'aula: Introduir la visita al museu explicant quin tipus d'activitat s'hi farà, de manera que els alumnes ja arribin amb una intenció i una motivació adequades. Treball previ sobre el dibuix: Per a què pot servir el dibuix? Pot servir per descriure el que veiem? Ens podem comunicar a partir del dibuix? Els dibuixos ens expliquen coses? Els dibuixos ens parlen de sentiments? Podem imaginar o somiar a través del dibuix? Ens agrada dibuixar? Dibuixem a casa o a l'escola?