Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El joc de la teva vida


Descripció breu:

Gimcana pels espais del museu i del centre històric. Es faran cinc grups i cada grup serà un personatge relacionat amb la historia de Lloret. Els alumnes han d'anar descobrint què li va passar al personatge al llarg de la seva vida. Les pistes de la gimcana es donaran a través d'una etiqueta de Twitter que s'obrirà expressament. Totes les respostes, dubtes i comprovacions de les proves es faran amb piulades. A la part final, els alumnes relataran la vida del seu personatge a la resta de companys.


Lloc o equipament:

Museu del Mar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Difondre el patrimoni cultural i marítim del poble de Lloret de Mar. Identificar les principals característiques del passat medieval de Lloret de Mar. Descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses. Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques d'orientació. Llegir i interpretar instruccions d'un joc de rol, elaborar un producte, resumir i expressar oralment les conclusions. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Aula pedagògica: s'explicarà la dinàmica de la gimcana i es repartirà el material. Gimcana: es dividirà el grup en 5 equips. Cada equip ha de tenir un usuari de Twitter. La guia en prendrà nota. Es donarà a conèixer l'etiqueta d'aquell dia. Cada equip triarà a l'atzar un sobre. Dintre dels sobres hi ha una breu descripció del personatge que els ha tocat, un mapa i les instruccions del joc. Les comprovacions es faran per Twitter amb l'etiqueta triada. Els equips poden fer preguntes i resoldre dubtes amb la guia per Twitter, tenint en compte la limitació a 140 caràcters. En la gimcana, cada equip anirà resseguint les passes del seu personatge per diferents punts del Museu del Mar i del centre històric de la vila.


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes de l'alumnat, sobre per a cada equip on trobaran les instruccions i el mapa de la vila amb els llocs marcats.


Mecanismes d'avaluació:

Analitzar l'organització social, econòmica i política de l'època feudal a Catalunya. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de la Catalunya medieval. Identificar la diversitat de serveis del sector terciari valorant la importància de les xarxes de comunicacions i de transport en el desenvolupament econòmic i analitzant el pes del sector juntament amb els sectors primaris i secundaris per concloure'n l'índex de desenvolupament. Sintetitzar les idees principals.


Observacions: