Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació de Naturalistes de Girona

Passeig de la Devesa, 41
Girona - Gironès
Telèfon: 615694999
Fax:

https://www.naturalistesgirona.org/ca
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

A la recerca d'invertebrats!


Descripció breu:

Aquesta activitat pretén posar en valor un grup animal molt estigmatitzat. Els invertebrats poden arribar a ser fascinants i la seva recerca acostuma a estimular molt l'esperit d'aventura dels infants. Durant la sortida, coneixerem els principals grups i espècies d'invertebrats autòctons, tot fent-ne una recerca sempre des del respecte i la mínima molèstia cap als animals. L'alumnat ha de relacionar els coneixements adquirits en el joc introductori per poder identificar el grup al qual pertany cada troballa.


Lloc o equipament:

Entorn natural proper a l'escola escollit prèviament per l'educador/a ambiental.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h i 30 min


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Aprendre les característiques dels invertebrats que trobem al territori (potes, ales, antenes, closca, altres parts del cos...) i relacionar-les amb el tipus d'alimentació i el grup al qual pertanyen; 2. Afavorir l'estima envers aquests animals tan menyspreats i alhora imprescindibles per a la biodiversitat; 3. Despertar l'interès en l'observació de la natura, així com fomentar la fascinació i el respecte pel món natural.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat a l'aire lliure aprofundeix en el tema dels invertebrats a partir d'una metodologia experiencial. Per iniciar-nos-hi i partir tots i totes d'un mateix punt, duem a terme el joc «Qui és qui?», ideat per conèixer les característiques dels principals grups d'invertebrats. Posteriorment, es fa la recerca amb material especialitzat i fent èmfasi en les bones pràctiques que cal adoptar per minimitzar la molèstia als animals mentre els observem. Aquesta recerca es fa en grups i mitjançant una fitxa de treball en la qual s'han d'anar anotant les observacions (descripció de l'invertebrat, lloc on s'ha trobat i identificació). La part final de l'activitat està destinada a posar en comú totes les troballes i a reflexionar sobre els coneixements obtinguts, així com a parlar de les emocions experimentades.


Materials utilitzats:

Recursos: joc «Qui és qui?" dels invertebrats, fitxes identificatives, fitxes per anotar els invertebrats trobats, protocol de bones pràctiques en la recerca d'invertebrats. Materials: pots lupa, aspiradors entomològics, llençol blanc, pinzells i guies.


Mecanismes d'avaluació:

L'educador/a controla el bon desenvolupament de l'activitat i valora l'aprenentatge dels participants mitjançant preguntes. L'alumnat ha d'emplenar la fitxa a partir dels invertebrats trobats. L'última part de la sessió està destinada a reflexionar sobre els coneixements i experiències obtinguts durant l'activitat. La valoració posterior es du a terme mitjançant un qüestionari per als docents i educadors ambientals.


Observacions:

És necessari portar calçat i roba còmodes, ja que els participants passaran tot el matí a l'exterior. Les activitats d'educació ambiental de l'Associació de Naturalistes de Girona incorporen propostes d'aprenentatge per continuar treballant el tema de l'activitat amb l'alumnat.