Diputació de Girona

Finalitat

L'objectiu del programa és la divulgació dels principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les comarques de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s'efectuïn als diferents centres, equipaments d'educació ambiental o directament al medi natural.

Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088