Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sorellona

c/ Claveria 4
Girona - Gironès
Telèfon: 693728565
Fax: 972183229
info@sorellona.org
www.sorellona.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Bufa! La tramuntana


Descripció breu:

En aquesta activitat els alumnes valoraran els efectes que pot tenir un element com és l'aire en el modelatge del territori i això els permetrà observar de ben a prop quines són les adaptacions que han adquirit algunes espècies vegetals o inclús els canvis morfològics que han patit algunes roques.


Lloc o equipament:

L'activitat es duu a terme a l'aire lliure, recorrent boscos, prats o l'itinerari escollit pel centre educatiu.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

4-5 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Donar a conèixer l'entorn del centre educatiu o la zona on es fa la sortida; 2. Identificar el vent com un agent modelador del paisatge de l'Empordà; 3. Diferenciar l'aire del vent i distingir els diferents tipus de vent; 4. Conèixer les característiques que adopten les plantes del nostre entorn per adaptar-se al vent; 5. Fomentar el contacte directe de la mainada amb la natura, tot incentivant l'esperit d'investigació; 6. Desenvolupar la curiositat, l'interès i el respecte per l'entorn natural.


Descripció de l'activitat:

La tramuntana, aquest vent fort i enèrgic tan present a les nostres contrades i que bufa esporàdicament amb tanta intensitat, és un dels factors que ens pot ajudar a interpretar el paisatge actual de l'Empordà. Així mateix, observant l'entorn, veurem que aquest paisatge és la sinergia de diferents factors que han intervingut al llarg del temps, i alguns d'ells es poden incentivar pel vent. Aquesta sessió consisteix en un recorregut per la zona utilitzant la brúixola, resolent endevinalles, el joc de la rosa dels vents i la localització de les espècies vegetals més emblemàtiques que s'han adaptat al vent fort. Tot jugant, els alumnes observaran el paisatge i es conscienciaran dels canvis directes o indirectes que ha ocasionat la tramuntana, entre altres factors. En finalitzar el joc, tots els grups es reuniran en un mateix punt i es posarà en comú tot el que s'ha anat trobant al llarg de l'itinerari que s'hagi preparat.


Materials utilitzats:

La Sorellona aportarà el material tècnic necessari: brúixoles per a cada grup/parella, rosa dels vents de fusta, prismàtics per a cada grup/parella, guies de flora i fauna per a cada grup/parella. Material que cal que portin els alumnes: aigua, esmorzar/dinar, calçat i roba còmodes, gorra i crema solar, jaqueta per si fa fred.


Mecanismes d'avaluació:

Per avaluar bé l'activitat i els educadors, al final del taller, el professorat assistent ha d'omplir un petit qüestionari amb observacions per millorar el taller i sobre aspectes en els quals es pot aprofundir. Durant l'activitat el mateix educador/a valora la receptivitat dels participants per millorar (si els detecta) els punts dèbils del taller.


Observacions:

L'activitat proposada està pensada com un itinerari interpretatiu per anar superant les diferents proves de manera conjunta, cosa que propicia que els alumnes trobin el seu espai de treball i de reflexió. És recomanable que els docents formin els grups a l'escola tenint en compte la diversitat i afavorint grups heterogenis i la integració de tots els participants. En començar el joc, s'assignen diferents papers a cada alumne, de manera que l'equip necessita tots els alumnes que en formen part perquè pugui funcionar la dinàmica de grup.