8.13.1 Criteris de redacció

La redacció de la resolució ha de ser fluida; per això cal respectar l’ordre lògic de les frases i evitar-ne la complexitat. També ha de ser concisa; per tant, s’han d’evitar les paraules retòriques (sense contingut) i les frases ampul·loses. Per referir-se a temps passats s’hi fa servir, preferentment, el passat perifràstic (es va considerar; va sol·licitar), i per a les descripcions actuals, el present d’indicatiu (porta a terme; demanen).

Quant al tractament personal:

 • Per a qui emet el text, s’utilitza la primera persona del singular (jo): Resolc; Proposo.
 • Encara que el destinatari de la resolució és la persona interessada, això no es manifesta en la redacció, ja que aquesta s’ha d’enviar com a document adjunt d’un ofici de notificació, que és l’únic lloc en què han d’aparèixer les dades del receptor.
 

Dubtes freqüents

 • En dono fe

  A la signatura del secretari, s’ha d’evitar l’expressió *N’he pres raó, que és un calc de la locució castellana Toma de razón. Cal substituir-la per En dono fe.

 • El decret o resolució duu fórmula final?

  El decret o resolució no duu cap fórmula final com ara Així ho disposo per mitjà d’aquest decret, signat a Girona [...]. Després de l’últim punt de la resolució s’escriu directament la data.

 • Facultar

  El verb facultar, que significa ‘donar facultats (a algú) per fer alguna cosa’, és transitiu; per tant, el complement directe (la persona que es faculta) no va introduït per la preposició a.

  • Facultar al president perquè [...].
  • Facultar el president perquè [...].
 • Euro,, EUR?

  Solem fer servir el mot euro quan no va acompanyat d’una xifra (la depreciació de l’euro) o quan aquesta s’expressa totalment o parcialment en lletres (ha rebut una subvenció de 10 milions d’euros). En canvi, quan expressem les quantitats en xifres, solem utilitzar el símbol (la Diputació ha subvencionat les obres del centre cívic amb 75.000 €). El símbol EUR, aprovat per l’Organització Internacional per a la Normalització (ISO), s’escriu amb majúscules i sense punts, i és invariable. Aquest símbol es fa servir per a les relacions interbancàries i les operacions transnacionals, al costat dels altres codis ISO: USD (dòlar) DKK (corona danesa), etcètera.

 • Interposar o presentar un recurs?

  En el llenguatge administratiu i jurídic cal expressar les idees amb precisió i sense ambigüitats. El verb presentar té un sentit molt genèric, mentre que el verb interposar és la forma més precisa per fer referència a l’acció de ‘formalitzar un recurs legal’.

  Aquest verb segueix l’estructura interposar + un recurs + contra una resolució. Per tant, el complement directe és un recurs, i la resolució contra la qual s’interposa el recurs ha d’anar precedida necessàriament de la preposició contra.

  • L’adjudicatària ha interposat un recurs a l’acord del Ple.
  • L’adjudicatària ha interposat un recurs contra l’acord del Ple.

  Cal tenir en compte que el verb interposar sempre ha de fer referència a un recurs. Així doncs, per a la resta de documents administratius hem de fer servir els verbs formular o presentar.

  • El termini per interposar una demanda és de 20 dies.
  • El termini per formular una demanda és de 20 dies.
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088