8.3 La diligència

La diligència és un document mitjançant el qual es fa constar l’execució d’un tràmit administratiu o una actuació determinada.

Mentre que el certificat té una destinació externa i l’emet el secretari amb el vistiplau del president de la Diputació, la diligència pot tenir caràcter intern o extern, la pot expedir qualsevol funcionari autoritzat (com a cap de servei) i no necessita el vistiplau del president.

La diligència té una estructura semblant a la del certificat però més simple. En determinats casos, pot incorporar la signatura d’una persona aliena a l’Administració que hi ha comparegut per fer-hi un tràmit.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088