Diputació de Girona
 

8.7 L’ofici

L’ofici és una comunicació escrita de contingut monotemàtic, emesa per un organisme oficial, que s’integra en la tramitació d’un procediment administratiu. Es fa servir amb la finalitat de comunicar i coordinar accions, demanar informació, contestar, trametre documents, etcètera.

Hi ha dos tipus d’oficis: interns i externs.

  • Els oficis interns són els que s’adrecen a un altre òrgan administratiu o a un altre treballador de l’Administració.
  • Els oficis externs són els que s’adrecen a una persona física o jurídica que no pertany a l’Administració.

L’ofici també es pot fer servir com una comunicació no relacionada estrictament amb un procediment administratiu, com és el cas d’un ofici de tramesa de documents, llibres o revistes, etc. En aquest cas, no duu el número de l’expedient.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona