Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

El web o la web?

Sovint fem servir el nom web (sistema basat en l’ús de l’hipertext que permet de cercar informació a Internet, accedir-hi i visualitzar-la) com a adjectiu per formar termes relacionats, com ara pàgina web, lloc web, servidor web, espai web, etc. En certs contextos prescindim del nom que actua com a nucli (pàgina, lloc, servidor, espai, etc.) i el terme queda reduït a la forma web, que manté el gènere del nom que hem suprimit: per exemple, un web (per un lloc web) o una web (per una pàgina web). Com que probablement la situació més habitual és que el substantiu elidit sigui la forma pàgina, l’ús en femení és el més general (Podeu fer els tràmits per mitjà de la web), però en certs contextos també pot ser ben adequat l’ús en masculí (La Diputació ha renovat completament el seu web, La renovació del web de la Diputació n’afecta totes les pàgines).

79
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088