Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

En les comunicacions electròniques, s’ha d’escriure amb majúscules?

Als textos electrònics formals, es recomana escriure majúscules tan sols quan les normes ho prescriguin: a començament de ratlla, després d’un punt, en els noms propis, etc. No s’han d’escriure paraules, ratlles o paràgrafs íntegrament amb majúscules, perquè s’interpreta que l’emissor aixeca la veu o expressa emocions diverses, com ara enuig o alegria, que s’han d’evitar en textos formals.

76
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088