Equipaments esportius
Tots els municipis de la província de Girona , codi INE: ---
Any: 2021
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Equipament Nombre
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.303
   Camps poliesportius 590
   Sales esportives 1.152
   Frontons 54
   Pistes de tennis 657
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 355
   Piscines a l'aire lliure 2.234
   Piscines cobertes 164
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 490
   Altres espais esportius 1.581
   Àrees d'activitat esportiva 532
   Total 9.375
  Font: Idescat. Consell Català de l'Esport