Equipaments esportius
Tots els municipis de la província de Girona , codi INE: ---
Any: 2022
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Equipament Nombre
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.306
   Camps poliesportius 591
   Sales esportives 1.158
   Frontons 54
   Pistes de tennis 654
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 367
   Piscines a l'aire lliure 2.232
   Piscines cobertes 163
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 485
   Altres espais esportius 1.606
   Àrees d'activitat esportiva 547
   Total 9.426
  Font: Idescat. Consell Català de l'Esport