Habitatges, edificis i locals (cens)
Locals per tipus

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2001
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus Nombre
Equipaments de salut 773
Equipaments educatius 566
Equipaments de benestar social 390
Equipaments culturals i esportius 616
Locals comercials 15.467
Oficines 6.479
Locals industrials 2.671
Locals agraris 274
No aplicable 9.203
Total 36.439
Font: Idescat