Seguretat ciutadana
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2011
Informació relacionada
» Policies locals. Efectius per graduació
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Nombre de plantes Nombre
Una planta 48.750
Dues plantes 111.843
Tres plantes 38.260
Quatre plantes 9.256
Cinc plantes 3.971
Sis plantes 1.454
Set plantes 657
Vuit i més 671
Total 214.862
  Font: