Síntesi Municipal IV
Maçanet de Cabrenys
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 17
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 1
   Sales esportives 0
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 4
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 0
   Àrees d'activitat esportiva 10
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual -6,36%
Variació 2020-2022 -11,58%
Residus. Kg/hab/dia 1,53
% recollida selectiva s/total 72,72%
Variació 2020-2022 -11,17

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 852
Subparcel·les cadastre rústic 1.680
Valor cadastral mitjà 1.213 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 827
Valor cadastral mitjà 12.874 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 48
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 16
Superfície parcel·les edificades (ha) 32
Béns immobles (Unitats) 1.097
Valor cadastral mitjà 35.837 €
Residencial 664
No residencial 433
Magatzem 34,41%
Comercial 0,46%
Sòl vacant 51,73%
Industrial 6,24%
Oficines 0,46%
Resta 6,70%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro