Síntesi Municipal IV
Celrà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 44
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 8
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 8
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 4
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 2
   Àrees d'activitat esportiva 13
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,83
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 32
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social 13
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 2
Variació anual 0,61%
Variació 2020-2022 0,79%
Residus. Kg/hab/dia 1,09
% recollida selectiva s/total 73,52%
Variació 2020-2022 -2,86

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.412
Subparcel·les cadastre rústic 3.045
Valor cadastral mitjà 3.170 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.288
Valor cadastral mitjà 62.251 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 239
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 72
Superfície parcel·les edificades (ha) 167
Béns immobles (Unitats) 3.660
Valor cadastral mitjà 225.982 €
Residencial 2.406
No residencial 1.255
Magatzem 51,16%
Comercial 10,28%
Sòl vacant 23,27%
Industrial 11,79%
Oficines 1,91%
Resta 1,59%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro