Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 9.375
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.303
   Camps poliesportius 590
   Sales esportives 1.152
   Frontons 54
   Pistes de tennis 657
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 355
   Piscines a l'aire lliure 2.234
   Piscines cobertes 164
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 490
   Altres espais esportius 1.581
   Àrees d'activitat esportiva 532
Biblioteques 2018 104
Pública local 66
Pública Generalitat 25
Privada 6
Resta 7
Biblioteques per 10 mil hab. 1,38
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 5.371
Centres de dia per a gent gran 80
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 44
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4.864
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2020
Total residus any (milers de tones) 487
Variació anual 19,18%
Variació 2018-2020 -2,36%
Residus. Kg/hab/dia 1,78
% recollida selectiva s/total 48,47%
Variació 2018-2020 11,49

Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución error '800a005e'

Uso no válido de Null: 'Round'

/informes/sintesi_municipal_4.asp, línea 642