Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 9.453
   Pavellons 184
   Pistes poliesportives 1.312
   Camps poliesportius 590
   Sales esportives 1.166
   Frontons 54
   Pistes de tennis 653
   Pistes d'esquaix 32
   Pistes de pàdel 372
   Piscines a l'aire lliure 2.232
   Piscines cobertes 163
   Espais d'atletisme 47
   Espais de petanca 488
   Altres espais esportius 553
   Àrees d'activitat esportiva 1.607
Biblioteques 2022 108
Pública local 72
Pública Generalitat 20
Privada 7
Resta ND
Biblioteques per 10 mil hab. 1,34
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 5.541
Centres de dia per a gent gran 81
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 44
Pensions no contributives de la Seguretat Social 5.699
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 4
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 496
Variació anual 1,40%
Variació 2020-2022 1,72%
Residus. Kg/hab/dia 1,68
% recollida selectiva s/total 49,81%
Variació 2020-2022 4,53

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 220.820
Subparcel·les cadastre rústic 412.055
Valor cadastral mitjà 3.994 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 287.391
Valor cadastral mitjà 74.719 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.509
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 6.769
Superfície parcel·les edificades (ha) 17.739
Béns immobles (Unitats) 781.289
Valor cadastral mitjà 126.696 €
Residencial 510.575
No residencial 273.107
Magatzem 59,08%
Comercial 9,25%
Sòl vacant 18,45%
Industrial 6,93%
Oficines 1,35%
Resta 4,94%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro