Síntesi Municipal III
Vilablareix
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 159 100,00% -5,36% 2,58%
Agricultura 1 0,63% 0,00% 0,00%
Indústria 14 8,81% -17,65% -36,36%
Construcció 27 16,98% -10,00% 22,73%
Serveis 117 73,58% -2,50% 6,36%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 12,86%
De 11 a 50 treballadors 6,37%
De 51 a 250 treballadors -10,95%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 2 0,00% 11 0,00%
Hotels 0 ND 0 ND
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 2 0,00% 11 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 62,72
Renda per habitant 20.477 €
Índex per habitant (província=100) 135,59
Renda per habitant de 16 i més 25.642 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 140,86
Variació 2016-2020 31,19%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.308.317 €
Variació 2018-2022 16,80%
Quota íntegra / rebut 606 €
Habitatges iniciats 2022 94
Habitatges acabats 2022 45
Parc de vehicles 2022 3.539
Variació anual 2,73%
Turismes 2.033
Motocicletes 626
Camions 652
Tractors 68
Autobusos 160
Explot. Agràries 2020 13
Superfície agrària 248
Variació 2009-2020 -40,91%
Explot. Ramaderes 2020 4
Unitats ramaderes 811
Variació 2009-2020 -50,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro