Síntesi Municipal III
Ullà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 38 100,00% -2,56% -5,00%
Agricultura 1 2,63% 0,00% 0,00%
Indústria 6 15,79% 0,00% 0,00%
Construcció 7 18,42% 0,00% 0,00%
Serveis 24 63,16% -4,00% -7,69%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 12,50%
De 11 a 50 treballadors -9,09%
De 51 a 250 treballadors 13,89%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 19 0,00% 111 0,00%
Hotels 0 ND 0 ND
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 1 0,00% 12 0,00%
Habitatges turístics 18 0,00% 99 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 14,92
Renda per habitant 12.677 €
Índex per habitant (província=100) 83,94
Renda per habitant de 16 i més 15.857 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 87,10
Variació 2016-2020 12,03%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 278.134 €
Variació 2018-2022 4,59%
Quota íntegra / rebut 410 €
Habitatges iniciats 2022 2
Habitatges acabats 2022 0
Parc de vehicles 2022 1.140
Variació anual 1,88%
Turismes 675
Motocicletes 171
Camions 255
Tractors 2
Autobusos 37
Explot. Agràries 2020 23
Superfície agrària 575
Variació 2009-2020 0,00%
Explot. Ramaderes 2020 3
Unitats ramaderes 158
Variació 2009-2020 -25,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro