Síntesi Municipal III
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 110 100,00% 0,00% -1,79%
Agricultura 3 2,73% 0,00% 0,00%
Indústria 34 30,91% -8,11% -2,86%
Construcció 11 10,00% 0,00% 0,00%
Serveis 62 56,36% 5,08% -1,59%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -11,76%
De 11 a 50 treballadors 11,76%
De 51 a 250 treballadors 3,03%
Més de 250 treballadors 10,71%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 17 0,00% 495 0,00%
Hotels 1 0,00% 43 0,00%
Càmpings 1 0,00% 360 0,00%
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 14 0,00% 77 0,00%
Apartaments turístics 1 0,00% 15 0,00%
Renda 2020 (milions €) 33,00
Renda per habitant 17.788 €
Índex per habitant (província=100) 117,79
Renda per habitant de 16 i més 21.838 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 119,96
Variació 2016-2020 9,57%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 772.517 €
Variació 2018-2022 11,74%
Quota íntegra / rebut 633 €
Habitatges iniciats 2022 2
Habitatges acabats 2022 4
Parc de vehicles 2022 1.989
Variació anual 2,00%
Turismes 1.173
Motocicletes 244
Camions 474
Tractors 11
Autobusos 87
Explot. Agràries 2020 11
Superfície agrària 441
Variació 2009-2020 -47,62%
Explot. Ramaderes 2020 8
Unitats ramaderes 355
Variació 2009-2020 -42,86%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro