Síntesi Municipal III
Maçanet de Cabrenys
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 27 100,00% -3,57% -3,57%
Agricultura 1 3,70% 0,00% 0,00%
Indústria 1 3,70% 0,00% -50,00%
Construcció 9 33,33% 28,57% 50,00%
Serveis 16 59,26% -15,79% -15,79%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 9,09%
De 11 a 50 treballadors -25,00%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 35 0,00% 526 0,00%
Hotels 5 0,00% 148 0,00%
Càmpings 1 0,00% 210 0,00%
Turisme rural 5 0,00% 25 0,00%
Habitatges turístics 23 0,00% 127 0,00%
Apartaments turístics 1 0,00% 16 0,00%
Renda 2020 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2016-2020 ND
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 423.670 €
Variació 2018-2022 -0,15%
Quota íntegra / rebut 387 €
Habitatges iniciats 2022 2
Habitatges acabats 2022 1
Parc de vehicles 2022 791
Variació anual 0,76%
Turismes 426
Motocicletes 105
Camions 233
Tractors 0
Autobusos 27
Explot. Agràries 2020 5
Superfície agrària 599
Variació 2009-2020 -61,54%
Explot. Ramaderes 2020 4
Unitats ramaderes 84
Variació 2009-2020 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro