Síntesi Municipal III
Celrà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 218 100,00% 3,32% 7,92%
Agricultura 1 0,46% 0,00% ND
Indústria 37 16,97% 5,71% -2,63%
Construcció 26 11,93% 0,00% -7,14%
Serveis 154 70,64% 3,36% 13,24%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 7,53%
De 11 a 50 treballadors 9,94%
De 51 a 250 treballadors 11,18%
Més de 250 treballadors 27,78%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 9 12,50% 71 9,23%
Hotels 1 0,00% 18 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 1 0,00% 14 0,00%
Habitatges turístics 7 16,67% 39 18,18%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 86,04
Renda per habitant 15.473 €
Índex per habitant (província=100) 102,46
Renda per habitant de 16 i més 19.840 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 108,99
Variació 2016-2020 9,04%
PIB 2021 (milions €) 359,00
PIB per habitant 64.039 €
Índex per habitant (província=100) 265,37
PIB per habitant de 16 i més 81.721 €
Variació 2020-2021 2,87%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.290.911 €
Variació 2018-2022 0,16%
Quota íntegra / rebut 353 €
Habitatges iniciats 2022 11
Habitatges acabats 2022 6
Parc de vehicles 2022 4.854
Variació anual 1,38%
Turismes 3.106
Motocicletes 531
Camions 836
Tractors 95
Autobusos 286
Explot. Agràries 2020 12
Superfície agrària 400
Variació 2009-2020 -25,00%
Explot. Ramaderes 2020 ND
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro