Síntesi Municipal III
Calonge i Sant Antoni
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 368 100,00% -0,81% 6,98%
Agricultura 3 0,82% -25,00% -25,00%
Indústria 16 4,35% 33,33% 6,67%
Construcció 81 22,01% -3,57% 5,19%
Serveis 268 72,83% -1,11% 8,06%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 7,98%
De 11 a 50 treballadors -12,40%
De 51 a 250 treballadors 46,27%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 2.259 5,81% 23.736 2,96%
Hotels 13 0,00% 1.274 0,00%
Càmpings 6 0,00% 10.101 0,00%
Turisme rural 5 0,00% 37 0,00%
Habitatges turístics 2.234 5,88% 12.288 5,88%
Apartaments turístics 1 0,00% 36 0,00%
Renda 2020 (milions €) 165,89
Renda per habitant 14.640 €
Índex per habitant (província=100) 96,94
Renda per habitant de 16 i més 17.307 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 95,07
Variació 2016-2020 14,19%
PIB 2021 (milions €) 209,00
PIB per habitant 18.199 €
Índex per habitant (província=100) 75,42
PIB per habitant de 16 i més 21.342 €
Variació 2020-2021 9,42%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 11.320.557 €
Variació 2018-2022 4,91%
Quota íntegra / rebut 511 €
Habitatges iniciats 2022 22
Habitatges acabats 2022 34
Parc de vehicles 2022 10.844
Variació anual 2,71%
Turismes 6.927
Motocicletes 1.981
Camions 1.743
Tractors 3
Autobusos 190
Explot. Agràries 2020 58
Superfície agrària 822
Variació 2009-2020 9,43%
Explot. Ramaderes 2020 7
Unitats ramaderes 81
Variació 2009-2020 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro