Síntesi Municipal II
Vall d'en Bas, la
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 990
Variació anual 4,76%
Variació 2021-2023 8,79%
Agricultura 25
Indústria 640
Construcció 45
Serveis 280
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 315
Variació anual -3,08%
Variació 2021-2023 0,00%
Agricultura 65
Indústria 40
Construcció 45
Serveis 170
Atur registrat (Gener 2024) 62
Variació anual -1,59%
Variació 2020-2024 -6,06%
Homes 28
Dones 34
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 11
De 35 a 44 anys 9
>44 anys 41
Agricultura 0
Indústria 17
Construcció 4
Serveis 40
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 18
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 200,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 3,80%
Homes 3,24%
Dones 4,42%
De 16 a 24 anys 0,90%
De 25 a 34 anys 4,38%
De 35 a 44 anys 2,17%
>44 anys 4,79%
Ocupats (3r Trim 2023) 1.550
Variació anual 0,78%
Variació quinquennal 3,89%
Homes 815
Dones 735
De 16 a 29 anys 225
De 30 a 44 anys 510
De 45 a 54 anys 440
> 55 anys 375
Estrangers 45
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 56
Variació anual 12,00%
Nivell contributiu 36
Nivell assistencial (Subsidi) 20
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 96,55%
Taxa de cobertura nivell contributiu 62,07%
Taxa de cobertura nivell assistencial 34,48%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE