Síntesi Municipal II
Ullà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2024) 355
Variació anual 4,41%
Variació 2022-2024 7,58%
Agricultura 5
Indústria 130
Construcció 35
Serveis 185
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2024) 95
Variació anual -5,00%
Variació 2022-2024 -5,00%
Agricultura 15
Indústria 5
Construcció 20
Serveis 55
Atur registrat (Abril 2024) 26
Variació anual -23,53%
Variació 2020-2024 -63,89%
Homes 12
Dones 14
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 15
Agricultura 4
Indústria 2
Construcció 2
Serveis 16
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 9
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 9
Variació anual -30,77%
Taxa d'atur registrat (Abril 2024) 5,52%
Homes 4,33%
Dones 7,22%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 7,69%
De 35 a 44 anys 5,17%
>44 anys 5,66%
Ocupats (4t Trim 2023) 445
Variació anual -2,20%
Variació quinquennal -0,67%
Homes 265
Dones 180
De 16 a 29 anys 55
De 30 a 44 anys 140
De 45 a 54 anys 155
> 55 anys 95
Estrangers 120
Beneficiaris prestacions (Març 2024) 51
Variació anual -12,07%
Nivell contributiu 31
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 175,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 106,90%
Taxa de cobertura nivell assistencial 65,52%
Taxa de cobertura renda activa 3,45%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE