Síntesi Municipal II
Ullà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2023) 340
Variació anual 1,49%
Variació 2021-2023 7,94%
Agricultura 5
Indústria 130
Construcció 30
Serveis 180
Llocs de treball: Autònoms (T 2023) 95
Variació anual -5,00%
Variació 2021-2023 -5,00%
Agricultura 15
Indústria 5
Construcció 20
Serveis 55
Atur registrat (Novembre 2023) 38
Variació anual -5,00%
Variació 2019-2023 -32,14%
Homes 20
Dones 18
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 5
De 35 a 44 anys 4
>44 anys 25
Agricultura 5
Indústria 2
Construcció 5
Serveis 20
Sense ocupació anterior 6
Baix nivell formatiu 17
Alt nivell formatiu 5
Atur registrat estrangers 17
Variació anual 13,33%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2023) 6,46%
Homes 5,48%
Dones 8,07%
De 16 a 24 anys 5,80%
De 25 a 34 anys 6,67%
De 35 a 44 anys 2,78%
>44 anys 8,33%
Ocupats (3r Trim 2023) 540
Variació anual 3,25%
Variació quinquennal 6,72%
Homes 340
Dones 200
De 16 a 29 anys 75
De 30 a 44 anys 170
De 45 a 54 anys 180
> 55 anys 115
Estrangers 185
Beneficiaris prestacions (Octubre 2023) 43
Variació anual -6,52%
Nivell contributiu 24
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 107,50%
Taxa de cobertura nivell contributiu 60,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 45,00%
Taxa de cobertura renda activa 2,50%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE