Síntesi Municipal II
Navata
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 195
Variació anual 8,33%
Variació 2021-2023 5,41%
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 35
Serveis 155
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 125
Variació anual 4,17%
Variació 2021-2023 -3,85%
Agricultura 15
Indústria 10
Construcció 25
Serveis 80
Atur registrat (Gener 2024) 40
Variació anual -9,09%
Variació 2020-2024 -4,76%
Homes 20
Dones 20
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 12
>44 anys 17
Agricultura 0
Indústria 3
Construcció 6
Serveis 30
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 4
Variació anual -20,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 5,48%
Homes 5,41%
Dones 5,56%
De 16 a 24 anys 5,66%
De 25 a 34 anys 7,41%
De 35 a 44 anys 6,09%
>44 anys 4,57%
Ocupats (3r Trim 2023) 690
Variació anual 2,22%
Variació quinquennal 10,05%
Homes 355
Dones 335
De 16 a 29 anys 95
De 30 a 44 anys 240
De 45 a 54 anys 185
> 55 anys 165
Estrangers 85
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 32
Variació anual -11,11%
Nivell contributiu 16
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 96,97%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,48%
Taxa de cobertura nivell assistencial 45,45%
Taxa de cobertura renda activa 6,06%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE