Síntesi Municipal II
Maçanet de Cabrenys
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 90
Variació anual 0,00%
Variació 2021-2023 0,00%
Agricultura 5
Indústria 5
Construcció 25
Serveis 60
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 70
Variació anual -6,67%
Variació 2021-2023 0,00%
Agricultura 10
Indústria 5
Construcció 15
Serveis 40
Atur registrat (Gener 2024) 21
Variació anual -16,00%
Variació 2020-2024 -19,23%
Homes 12
Dones 9
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 15
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 4
Serveis 16
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 5
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 6,54%
Homes 6,42%
Dones 6,72%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 8,16%
De 35 a 44 anys 3,23%
>44 anys 8,11%
Ocupats (3r Trim 2023) 295
Variació anual 2,08%
Variació quinquennal 7,66%
Homes 170
Dones 125
De 16 a 29 anys 40
De 30 a 44 anys 85
De 45 a 54 anys 85
> 55 anys 85
Estrangers 35
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 19
Variació anual -20,83%
Nivell contributiu 9
Nivell assistencial (Subsidi) 10
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 90,48%
Taxa de cobertura nivell contributiu 42,86%
Taxa de cobertura nivell assistencial 47,62%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE