Síntesi Municipal II
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 3.835
Variació anual -3,40%
Variació 2021-2023 2,54%
Agricultura 10
Indústria 70
Construcció 385
Serveis 3.370
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 1.145
Variació anual 5,05%
Variació 2021-2023 6,02%
Agricultura 15
Indústria 35
Construcció 205
Serveis 890
Atur registrat (Gener 2024) 335
Variació anual -11,84%
Variació 2020-2024 -32,46%
Homes 151
Dones 184
De 16 a 24 anys 15
De 25 a 34 anys 55
De 35 a 44 anys 68
>44 anys 197
Agricultura 4
Indústria 18
Construcció 32
Serveis 264
Sense ocupació anterior 17
Baix nivell formatiu 62
Alt nivell formatiu 45
Atur registrat estrangers 95
Variació anual -12,04%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 6,31%
Homes 5,47%
Dones 7,23%
De 16 a 24 anys 3,61%
De 25 a 34 anys 6,01%
De 35 a 44 anys 5,47%
>44 anys 7,21%
Ocupats (3r Trim 2023) 4.965
Variació anual 5,15%
Variació quinquennal 16,41%
Homes 2.600
Dones 2.365
De 16 a 29 anys 780
De 30 a 44 anys 1.660
De 45 a 54 anys 1.325
> 55 anys 1.195
Estrangers 1.280
Beneficiaris prestacions (Gener 2024) 650
Variació anual 4,67%
Nivell contributiu 411
Nivell assistencial (Subsidi) 234
Renda activa 5
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 194,03%
Taxa de cobertura nivell contributiu 122,69%
Taxa de cobertura nivell assistencial 69,85%
Taxa de cobertura renda activa 1,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE