Síntesi Municipal II
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 2.775
Variació anual 1,28%
Variació 2021-2023 3,35%
Agricultura 40
Indústria 1.045
Construcció 440
Serveis 1.250
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 795
Variació anual 0,63%
Variació 2021-2023 -1,24%
Agricultura 60
Indústria 80
Construcció 155
Serveis 495
Atur registrat (Gener 2024) 377
Variació anual -4,07%
Variació 2020-2024 -14,32%
Homes 157
Dones 220
De 16 a 24 anys 32
De 25 a 34 anys 64
De 35 a 44 anys 84
>44 anys 197
Agricultura 8
Indústria 65
Construcció 33
Serveis 259
Sense ocupació anterior 12
Baix nivell formatiu 67
Alt nivell formatiu 51
Atur registrat estrangers 91
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 6,86%
Homes 5,16%
Dones 8,98%
De 16 a 24 anys 6,44%
De 25 a 34 anys 6,50%
De 35 a 44 anys 5,96%
>44 anys 7,57%
Ocupats (3r Trim 2023) 5.120
Variació anual 1,91%
Variació quinquennal 7,65%
Homes 2.895
Dones 2.225
De 16 a 29 anys 895
De 30 a 44 anys 1.825
De 45 a 54 anys 1.430
> 55 anys 975
Estrangers 910
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 333
Variació anual -4,58%
Nivell contributiu 206
Nivell assistencial (Subsidi) 122
Renda activa 5
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 88,10%
Taxa de cobertura nivell contributiu 54,50%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,28%
Taxa de cobertura renda activa 1,32%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE