Síntesi Municipal II
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 2.468
Variació anual -2,68%
Variació 2016-2020 10,47%
Agricultura 46
Indústria 932
Construcció 354
Serveis 1.136
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 202
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 846
Variació anual -2,31%
Variació 2016-2020 -7,84%
Agricultura 61
Indústria 101
Construcció 146
Serveis 538
Atur registrat (Desembre 2021) 414
Variació anual -25,41%
Variació 2017-2021 -1,66%
Homes 188
Dones 226
De 16 a 24 anys 37
De 25 a 34 anys 66
De 35 a 44 anys 84
>44 anys 227
Agricultura 13
Indústria 73
Construcció 31
Serveis 279
Sense ocupació anterior 18
Baix nivell formatiu 85
Alt nivell formatiu 48
Atur registrat estrangers 101
Variació anual -34,42%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2021) 7,82%
Homes 6,33%
Dones 9,72%
De 16 a 24 anys 7,66%
De 25 a 34 anys 6,93%
De 35 a 44 anys 5,71%
>44 anys 9,49%
Ocupats (2n Trim 2021) 4.883
Variació anual 5,88%
Variació quinquennal 5,51%
Homes 2.784
Dones 2.099
De 16 a 29 anys 701
De 30 a 44 anys 1.858
De 45 a 54 anys 1.254
> 55 anys 881
Estrangers 806
Beneficiaris prestacions (Des. 2021) 305
Variació anual -21,39%
Nivell contributiu 182
Nivell assistencial (Subsidi) 108
Renda activa 15
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 73,67%
Taxa de cobertura nivell contributiu 43,96%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,09%
Taxa de cobertura renda activa 3,62%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE