Síntesi Municipal I
Navata
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 18,48
Altitud (metres) 145,00
Entitats singulars 3
Nuclis o disseminats 5

Demografia 2022

Població total 1.465
Variació anual 2,16%
Variació 2018-2022 11,58%
Habitants per km2 79
Homes 718
Dones 747
Percentatge de joves 17,06%
Percentatge d'adults 64,85%
Percentatge pob. gran 18,09%
Índex d'envelliment 106,00
Edat mitjana 42,84
Índex de dependència global 54,21
Índex de recanvi 113,16
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 25
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,61
Defuncions 17
Taxa bruta de mortalitat 11,60
Població estrangera 190
Variació anual 3,26%
Variació 2018-2022 29,25%
Edat mitjana 46,14
Taxa d'estrangeria 12,97%
5 principals nacionalitats 101
França 42
Regne Unit 20
Rússia 17
Alemanya 15
Itàlia 7

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 1.533.320€
Variació anual 4,28%
Ingressos corrents / habitant 1.047€
Despeses 1.533.320€
Variació anual 4,28%
Inversió / habitant 157€
Despeses / habitant 1.047€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda