Informe Turisme
Alt Empordŕ
 Comarques:       

 OFERTA TURÍSTICA 2022  COMARCA  PROVÍNCIA  Pes (%) places
comarca/província
Nombre establiments Nombre places Nombre establiments Nombre places
Oferta hotels 233 15.054 920 84.214 17,88%
Oferta càmpings 33 35.187 147 132.708 26,51%
Oferta turisme rural 159 1.387 844 7.128 19,46%
TOTAL 425 51.628 1.911 224.050 23,04%

 DEMANDA TURÍSTICA 2013 COMARCA  PROVÍNCIA 
Nombre (en milers) % Var. Interanual Grau d'ocupació Nombre (en milers) % Var. Interanual Grau d'ocupació
Turistes hotels 715.026,0 -6,64% 45,30% 3.269.635,0 2,37% 54,31%
Pernoctacions hotels 1.692.641,0 0,04% 11.089.040,0 4,70%
Turistes turisme rural 22.149,0 -11,78% 19,90% 112.360,0 -11,85% 18,92%
Pernoctacions turisme rural 53.098,0 -25,01% 312.365,0 -14,30%
Turistes càmpings 290.855,0 3,24% 10,20% 1.068.092,0 10,55% 37,18%
Pernoctacions càmpings 2.124.858,0 -2,35% 6.955.238,0 -5,16%
Total turistes 1.028.030,0 -4,17%   4.450.087,0 3,79%  
Total pernoctacions 3.870.597,0 -1,73% 18.356.643,0 0,37%

 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.