Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Maig 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 12.126 1.383 12,87% -1.141 -8,60%
 Dones 10.997 823 8,09% -867 -7,31%
 De 0 a 20 anys 2.325 324 16,19% # #
 De 20 a 24 anys 4.432 401 9,95% -493 -10,01%
 De 25 a 29 anys 3.537 474 15,48% -101 -2,78%
 De 30 a 44 anys 7.549 692 10,09% -859 -10,22%
 De 45 anys i més 5.280 315 6,34% -558 -9,56%
 TOTAL 23.123 2.206 10,55% -2.008 -7,99%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 15.099 1.182 8,49% -1.380 -8,37%
 Fins a 1 mes 4.859 616 14,52% -152 -3,03%
 D'1 a 3 mesos 1.861 59 3,27% -109 -5,53%
 De 3 a 6 mesos 1.084 325 42,82% -279 -20,47%
 De 6 a 12 mesos 168 17 11,26% -75 -30,86%
 De 12 a 24 mesos 11 -9 -45,00% -13 -54,17%
 Més de 24 mesos 41 16 64,00% 0 0,00%
 TOTAL 23.123 2.206 10,55% -2.008 -7,99%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 12.591 792 6,71% 98 0,78%
 Foment de la contractació indefinida 33 17 106,25% -7 -17,50%
 Indefinit minusvàlids 55 # # -2 -3,51%
 Convertits en indefinits 588 82 16,21% -1.379 -70,11%
           
 Obra o servei 0 0 ND -38 -100,00%
 Eventuals circumstàncies producció 7.172 806 12,66% 37 0,52%
 Interinitat 2.295 465 25,41% -327 -12,47%
 Temporals bonificats minusvàlids 25 # # -3 -10,71%
 Inserció 47 27 135,00% -70 -59,83%
 Relleu 9 -3 -25,00% -6 -40,00%
 Jubilació parcial 42 13 44,83% 0 0,00%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 14 # # -5 -26,32%
 Formació 24 # # # #
 Altres 228 0 0,00% -309 -57,54%
           
 TOTAL INDEFINITS 13.267 892 7,21% -1.290 -8,86%
 TOTAL TEMPORALS 9.856 1.314 15,38% -718 -6,79%
           
 TOTAL CONTRACTES 23.123 2.206 10,55% -2.008 -7,99%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 325 104 47,06% -159 -32,85%
 Indústria 4.490 495 12,39% 16 0,36%
 Construcció 1.056 78 7,98% -310 -22,69%
 Serveis 17.252 1.529 9,72% -1.555 -8,27%
 TOTAL 23.123 2.206 10,55% -2.008 -7,99%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.516 532 13,35% -128 -2,76%
 Dones 3.395 264 8,43% -231 -6,37%
 TOTAL 7.911 796 11,19% -359 -4,34%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.222 322 16,95% 167 8,13%
 Dones 1.406 171 13,85% 111 8,57%
 TOTAL 3.628 493 15,73% 278 8,30%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.