Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Octubre 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.204 -599 -5,54% -346 -3,28%
 Dones 9.799 -147 -1,48% -235 -2,34%
 De 0 a 20 anys 1.673 -232 -12,18% 61 3,78%
 De 20 a 24 anys 4.006 -266 -6,23% -62 -1,52%
 De 25 a 29 anys 2.973 -48 -1,59% -149 -4,77%
 De 30 a 44 anys 6.622 # # -246 -3,58%
 De 45 anys i més 4.729 -203 -4,12% -185 -3,76%
 TOTAL 20.003 -746 -3,60% -581 -2,82%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 11.594 -511 -4,22% -368 -3,08%
 Fins a 1 mes 5.340 -207 -3,73% 215 4,20%
 D'1 a 3 mesos 2.277 261 12,95% -171 -6,99%
 De 3 a 6 mesos 536 -305 -36,27% -297 -35,65%
 De 6 a 12 mesos 197 39 24,68% 65 49,24%
 De 12 a 24 mesos 14 -14 -50,00% -19 -57,58%
 Més de 24 mesos 45 -9 -16,67% -6 -11,76%
 TOTAL 20.003 -746 -3,60% -581 -2,82%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 9.217 -649 -6,58% 279 3,12%
 Foment de la contractació indefinida 11 -2 -15,38% -4 -26,67%
 Indefinit minusvàlids 36 -3 -7,69% -2 -5,26%
 Convertits en indefinits 474 -137 -22,42% -578 -54,94%
           
 Obra o servei 0 0 ND -3 -100,00%
 Eventuals circumstàncies producció 7.351 -349 -4,53% 150 2,08%
 Interinitat 2.397 197 8,95% -4 -0,17%
 Temporals bonificats minusvàlids 21 7 50,00% -8 -27,59%
 Inserció 95 41 75,93% 60 171,43%
 Relleu 8 -21 -72,41% -11 -57,89%
 Jubilació parcial 46 -14 -23,33% # #
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 22 -13 -37,14% -12 -35,29%
 Formació 5 0 0,00% -10 -66,67%
 Altres 320 197 160,16% -441 -57,95%
           
 TOTAL INDEFINITS 9.738 -791 -7,51% -305 -3,04%
 TOTAL TEMPORALS 10.265 45 0,44% -276 -2,62%
           
 TOTAL CONTRACTES 20.003 -746 -3,60% -581 -2,82%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 425 -509 -54,50% -74 -14,83%
 Indústria 4.289 -204 -4,54% -123 -2,79%
 Construcció 1.135 83 7,89% -145 -11,33%
 Serveis 14.154 -116 -0,81% -239 -1,66%
 TOTAL 20.003 -746 -3,60% -581 -2,82%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.756 -229 -5,75% -55 -1,44%
 Dones 2.593 -57 -2,15% -137 -5,02%
 TOTAL 6.349 -286 -4,31% -192 -2,94%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.327 -17 -0,73% -99 -4,08%
 Dones 1.553 -13 -0,83% -297 -16,05%
 TOTAL 3.880 -30 -0,77% -396 -9,26%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.