Informe de cadastre
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Cadastre urbà  2021  2022 
 Parcel·les urbanes (unitats) 287.254 286.954
 Béns immobles (unitats) 775.535 778.094
 Valor cadastral construcció (milers d'euros) 27.582.129 27.815.238
 Valor cadastral del sòl (milers d'euros) 16.486.403 16.486.065
 Valor cadastral total (milers d'euros) 44.068.532 44.301.303
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.660 24.430
 Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.057 6.816
 Superfície parcel·les edificades (ha) 17.603 17.614

 Cadastre urbà. Béns immobles per usos  2021  2022 
 Magatzem 153.453 157.102
 Comercial 24.941 25.118
 Cultural 852 872
 Oci Hostalería 3.443 3.404
 Industrial 19.048 19.040
 Esportiu 3.846 3.956
 Sòl vacant 55.246 51.087
 Obres d'urbanització ND 3.109
 Oficines 3.700 3.734
 Edif. singular 470 472
 Religiós 987 986
 Espectacles 176 172
 Residencial 508.876 511.208
 Sanitat 487 496
 Sense definir ND 9
 Total 775.525 780.765

 Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat  2021  2022 
 Magatzem 51.310 51.248
 Abans de 1950 13.652 13.664
 1950-1959 56.041 56.106
 1960-1969 132.742 133.002
 1970-1979 143.309 143.765
 1980-1989 112.493 112.563
 1990-1999 185.198 185.388
 2000-2009 29.564 32.219
 2010 i posterior 51.518 51.122
 Sòl vacant 1.834 1.694
 Sense definir 777.661 780.771

 Cadastre rústic  2021  2022 
 Parcel·les (unitats) 218.936 220.460
 Subparcel·les (unitats) 410.498 412.399
 Valor cadastral (milers d'euros) 4.002 4.001

 Cadastre rústic. Tipus de cultiu  2021  2022 
 Conreu secà 18,63% 18,59%
 Conreu regadiu 12,20% 12,15%
 Pastures 32,78% 32,89%
 Olivera 0,95% 0,96%
 Vinya 0,77% 0,76%
 Cítrics 0,00% 0,00%
 Fruiters 1,67% 1,67%
 Fruits secs 0,00% 0,00%
 Plantes subtropicals i mediterrànies 0,00% 0,00%
 Espècies de fusta de creixement lent 25,92% 25,87%
 Espècies de fusta de creixement ràpid 2,73% 2,72%
 Altres 3,97% 4,00%
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.