Glossari


Moviments per activitats econòmiques

La informació correspon a l’explotació de l’Estadística de població de 1996. S’hi inclouen els desplaçaments diaris originats per motiu de treball amb la destinació territorial corresponent. No hi consten els desplaçaments originats fora de Catalunya però amb destinació a Catalunya, atès que es tracta d’un arxiu estadístic recollit només en els municipis catalans.

Moviments per activitats econòmiques: recull la destinació dels ocupats, i l’origen dels ocupats no residents, creuat amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques 1993 (CCAE 93), per edat i sexe.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI